16 Jul 2024 ساعت 11:58

 

پیام مدیران انستیتو زبان معلم


زبان جديد = زندگی جديدبه انستیتو زبان معلم خوش آمدید

Welcome to Moallem English Language Instituteانستيتو معلم نماينده رسمي مركز  بين المللي زبان انگلستان در ایران
 

پيام كوتاه مؤسسينبه سايت آموزشي انستيتو زبانهاي خارجي معلم خوش آمديد.اميد است اين پيام

شما کوتاه به شما كمك نمايد تا در يكي از دوره هاي ما شركت نمائيد.انستيتو معلم

در سال1364 به عنوان اولين مركز زبان در سيرجان راه اندازي شد.تاكيد

اصلی ما برآوردن نياز زبان آموزان براي حضور در مدارس،دانشگاهها و

برای زندگی  در دنیای  امروز  و نیزتامین نیازهای بزرگسالان واهداف

آموزشي و يا دیگر هدف هاي حرفه اي بوده  است .  تاكيد  بر

نيازهاي  افراد

به ويژه از4تا70 سالگي است كه بتوانند از دوره هاي ما بهره مند شوند.

بسياري از زبان آموزان مركز ما سالهاست  به دليل  لذتي كه از جو  علمي،

دوستانه،شيوه هاي تدريس حرفه اي و برنامه هاي  جنبي  كارآمد   مي برند

در انستيتو معلم به يادگيري ادامه مي دهند.

انستییتو زبان معلم با مطالعات و برنامه ریزی های جامع آموزشی تاکنون

گامی بلند و جدی را در جهت ارایه آموزش صحیح و موثر زبان انگلیسی

برداشته است. و از این طریق خدمت قابل توجهی به پیشبرد اهداف علمی

و فرهنگی مردم سیرجان نموده است

چنانچه با ما باشيد،تجربه يادگيري موفق و شادي را برايتان تضمين مي كنيم.


دوستدار شما
محمدرفيع صادقي    توران غضنفريبه مواردی از دست اوردهای انستیتو معلم اشاره می شود


آموزش هزاران نفر از شهرونداناولین سمینار علمی زبان انگلیسی در استان کرمان در سال 1370

در این مرکز برگزار شد

اولین نمایشگاه کتب، مجلات،فیلم ونوار کاست در مورد زبان انگلیسی

در سال 1373 توسط این مرکز برگزار شدواین نمایشگاه در نوع خود

اولین مورد در جنوب شرق ایران بود.


امتحانات زبان انگلیسی دانشگاه آکسفورد در سال 1373در این مرکز

 

برگزار و این مرکز نماینده امتحانات آکسفورد بوده است.


انسیتو معلم اولین مرکززبان انگلیسی است که به تربیت مدرس زبان

 

انگلیسی در سیرجان اقدام نموده است.


زبان آموزان انسیتومعلم در سمینارهاو نمایشگاههای بین المللی شرکت کرده اند.


خانم فرانسیس پنگراس کانادایی استاد زبان انگلیسی به مدت چندین

سال در این مرکز تدریس نموده است.


انسیتو معلم نقش مهمی درمسائل فرهنگی،اجتمایی،اقتصادی وعلمی استان

بویژه سیرجان ایفا نموده است.

 


مجتمع دخترانه هوشمند معلم که شامل اولین دبیرستان و هنرستان دخترانه هوشمند درایران می باشد.این مجتمع در سال1381توسط محمدرفیع صادقی و توران غضنفری براساس مدارس هوشمند در مالزی راه اندازی شد
موارد زیر در مجتمع هوشمند از اهمیت خاصی برخورداربوده است.
1- زبان انگلیسی و کامپیوتر دو ابزار مهم برای دانش آموزان این مجتمع در نظر گرفته شد.
2- فن آوری اطلاعات وارتباطات در برنامه های آموزشی این مرکز بکار گرفته شده است.
3- دروس اختیاری به زبان انگلیسی تدریس وآزمونها نیز به انگلیسی انجام می شود.
4- برنامه های صبگاهی به زبان انگلیسی اجرا می شود.
5- برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی از اهداف این مرکز بوده است.
6- جلسه مسئولین و دانش آموزان هوشمند با مدیران صداوسیما در سال 1381
7- بازدید دانش آموزان هوشمند از مراکز تولید و پخش صداوسیما.
8- برگزاری سمینار تحولات 50 ساله آینده در علم وتکنولوژی برای مسئولین ودانش آموزان هوشمند در دانشگاه علم و صنعت ایران توسط آقای دکتر جلالی در سال1381.
9- برگزاری اردوی علمی و تفریحی در اصفهان.
10- مجتمع هوشمند بعنوان مرکز پایلوت (نمونه)اجرای برنامه های بین المللی بنیادجهانی ICDL ازسوی مدیران وزارت آموزش وپرورش در نظر گرفته شد.
11- بازدید مدیران ارشد وکارشناسان وزارت آموزش وپرورش از مرکز هوشمند در سالهای1382و1381.
12- مرکز هوشمند سیرجان اولین مرکز بین المللی اجرای برنامه های ICDLجهانی در ایران با کد 2004001.
13- گزارشات متعددی درباره مرکز هوشمند در رسانه ها انعکاس یافته است.
14- اولین دارندگان مدرک  ICDLوشهروند الکترونیکی و کودکان الکترونیکی در ایران از این مرکز بوده است.
15- بازدید مکرر مسئولین ذیربط آموزش وپرورش استان کرمان وسایر استانها از مرکز هوشمند.
16- برگزاری اولین سمینار  ICDLدر سال 1383.
17- دانش آموزان مجتمع هوشمند سخنرانیهای خودرابه زبان انگلیسی ارائه می دهند.
18- دانش آموزان مجتمع هوشمند برای ورود به دانشگاههای بین المللی تربیت شده اند.

Moallem Foreign language In statute (M F L I)
The first scientific con ference was held in 1991 in Kerman province bg this center .
The first exehibition (fair) of foreign language book, magazines  cassets &films was held in 1993 by this center and this fair was  the first one in the eats south of Iran .
The Oxford examination on English language was held in this center in 1993.
This center has been the agent of Oxford exams .
This center is the first one that  trained some English teacher in Sirjan.
The student of this center have taken part in international book fairs and seminars.
The candain professor (Mrs francis pangrass ) has been teaching the English in this center for 3 years.
M F L I has played on important role in cultural , social , economic &scientific affairs of Kerman province , particulavly in Sirjan      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group