05 خرداد 1403 ساعت 17:47


رديف        نام و نام خانوادگي                  محل خدمت       

1            كرامت اسكندرزاده                   كلانتري11       

2            ميثم شمس الديني                      110       

3            علي غياثي                           كلانتري12       

4            محمدرضا رجايي                       بازرسي   

5             رسول راعي                            آگاهي   

6            مهدي قوهستاني                      آگاهي 7            فريد مطهري                       مديريت اطلاعات   

8             منصور زيد آبادي                     مواد مخدر       

همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group