26 تیر 1403 ساعت 12:31

ثبت نام

مخصوص ثبت نام در دوره ها و بنیاد صلح جهانی

جنسیت (*)

ورودی نامعتبر
مشخصات (*)

ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)

ورودی نامعتبر
شماره ملی

ورودی نامعتبر برای آزمون های ICDLکد ملی اجباری می باشد
تاریخ تولد (*)

ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)

ورودی نامعتبر
آدرس (*)

ورودی نامعتبر
ایمیل (*)

ورودی نامعتبر
انتخاب دوره

ورودی نامعتبر
انتخاب آزمون

ورودی نامعتبر
تحصیلات (*)

ورودی نامعتبر
به کدام یک از این مهارت ها تسلط دارید ؟

ورودی نامعتبر
ارسال عکس (*)

ورودی نامعتبر
ارسال اطلاعات


همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group